Вільшанська сільська рада
Вільшанська сільська рада Житомирського району Житомирської області

Вільшанська ОТГ у цифрах

Дата: 18.03.2020 17:36
Кількість переглядів: 1471

  Фото без опису

  Дохідна частина бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік розроблена на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.

  Формування бюджету об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік здійснено з урахуванням основних макропоказників соціально-економічного розвитку держави та району, наявної бази оподаткування, тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету  за  дотриманням  норм чинного Податкового та Бюджетного  кодексів України.

   Показники обсягів доходів та видатків  бюджету об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік визначено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про Державний бюджет України  на 2019 рік».


 

Доходи

Фото без опису

  Дохідна частина бюджету по загальному фонду виконана на 103,86% (без урахування трансфертів) видаткова частина -92,61%.

  Основним наповненням дохідної частини бюджету є податкові надходження від підприємств, які становлять -20299361 грн. або 102,5%з них податок на доходи складає -12082340 грн(102,63%) та податок на майно -4216287 грн.(108,69%).

   Єдиний податок  -3735175 грн(96,77%).

  Загальний обсяг дохідної частини  бюджету громади  на 2019 рік становить 43655,0 тис.грн. в тому числі загальний фонд 43129,7 тис.грн., спеціальний 525,3 тис.грн.

  Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік становить    19877,3 тис.грн. фактично надійшло 20644,7 тис.грн., що на 767,4тис.грн. більше заплановано або 103,86%, спеціального – 677,7 тис.грн.фактично надійшло-489,8тис.грн. недоотримали 187,9тис.грн.

  Цільові фонди було заплановано 265,8тис.грн., а надійшло 25,0тис.грн.

Не були заплановані

  Кошти, від продажу землі, а надійшло 13.1тис.грн., Грошові стягнення за шкоду - 3,8тис.грн.     

  Складовими загального фонду бюджету є доходи без урахування міжбюджетних трансфертів, дотації  та субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів.

  Доходи, без урахування  міжбюджетних трансфертів, визначено в сумі 19877,3 тис. грн. Доходи  сформовані шляхом податків та зборів, що справляються на території об’єднаної територіальної громади та відповідно до статей 64 та 69 1  Бюджетного кодексу України та з урахуванням  внесених змін до Податкового кодексу зараховуються до місцевих бюджетів, а саме:

-податку та збору на доходи фізичних осіб  план – 1177443.грн., фактично надійшло 12082340.грн, що на 309897грн. більше  або 102,63%;

  -рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів – 120100грн.фактично надійшло 87598 недоотримали 32502грн.  72,94%;

 -внутрішніх податків на товари та послуги – 171900 грн.фактично надійшло177961грн це більше 6060грн. або 103,53%;

  -податку на майно – 3879197.грн., фактично надійшло 4216287грн більше 337090грн або 108,69%      із яких :

  •      податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  план –    592300.грн фактично надійшло 603848 грн. більше 11548грн або 101,95% ;
  • плата за землю  план 3202297грн. фактично надійшло 3511770грн більше 309473гривень 109,6%;
  • єдиного податку план  – 3859720грн фактично надійшло 3735175грн недоотримали 124545грн або 96,77%.;
  • плати за надання адміністративних послуг план–62930.грн. фактично надійшло 327190грн більше на 264260грн або 420%.

  При формуванні бюджету не було заплановано  Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

  Державного мита   план – 10930грн. фактично надійшло 11057грн або 101,16%;

надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності – 31200 грн.фактично надійшло 31179грн  недоотримали 21 грн.або 99,93%;

орендна плата за водні об’єкти(їх частини)що надаються в оренду план – 9800грн.фактично надійшло 11249грн. більше 1449грн або114,79%

   Загальна сума трансфертів до загального фонду  бюджету у 2019 році      складає 23218,7тис.грн., з яких:

-базова дотація – 670,8 тис.грн.;

-додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1892,3 тис.грн;

-освітня субвенція  – 14230,0 тис.грн.;

-медична субвенція  – 3445,2  тис.грн. ;

-субвенція з місцевого бюджету на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми потребами коштом відповідної субвенції з державного бюджету -41,1,0 тис.грн.

       * Субвенція з місцевого бюджету шляхом залишку коштів освітньої субвенції, що      утворився на початок року 509,5тис.грн.

        * Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» коштом відповідної субвенції з державного бюджету 190,0тис.грн.

   *Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти коштом відповідної субвенції з державного бюджету 5,0тис.грн

         * Інші субвенції з місцевого бюджету 127,8тис.грн

   *Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад  план 2140,6,0тис.грн. використано -2107,0тис грн.було повернено-33,6тис.грн.

 При формуванні кошторису було складено кошторис  на суму 2140,6 тис.грн фактично акт виконаних  робіт  на суму -2107,0тис.грн. При формуванні кошторису ПП «Котлосервіс  враховував ПДВ , а вони стали платниками єдиного податку  тому сума зменшилась  і було повернуто 33,6тис.грн.

  Загальна сума доходів спеціального фонду  бюджету громади  становить  677,7 тис.грн. та сформована коштом:

•  власних надходжень бюджетних установ 248,4 тис.грн.;

• цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування  – 265,8 тис.грн.

 Основним бюджетоутворювальним податком бюджету загального фонду бюджету Вільшанської сільської ради є 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб питома вага дохідної частини сільського бюджету становить 60,7%.

Надходження земельного податку та орендної плати за землю становлять 16,1%.


 Видатки

  Загальний обсяг видатків бюджету об’єднаної територіальної громади  з урахуванням трансфертів на 2019 рік складає 41308628 тис.грн., з них видатки загального фонду 36706921грн., видатки спеціального фонду – 4601707 грн.

При розрахунку обсягів видатків  бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік по галузях бюджетної сфери за напрямками їх спрямування першочергово враховувалися вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях  на оплату праці працівників бюджетних установ  відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

  Обрахунок фонду оплати праці працівників бюджетної здійснено з урахуванням:

- встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4173 грн.;

 - підвищення розмірів посадових окладів працівникам  тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки ;

-  визначених законодавством обов’язкових виплат, доплат та матеріальних допомог.

 тарифів в 2019 році, обсяг видатків бюджету гомади на оплату енергоносіїв визначено в сумі 1871501 грн.

   Враховуючи наявну мережу бюджетних установ, штатну чисельність працівників бюджетної сфери  та  наявні фінансові ресурси місцевих бюджетів, в затверджених показниках місцевих бюджетів на 2019 рік видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені  в повному обсязі.


Органи місцевого самоврядування

  Видатки бюджету на утримання органів місцевого самоврядування за 2019рік  виконанні на 99,64% (план-7003,6тис.грн. витрачено -6978,5тис.грн. залишок -25,1тис.грн.)

  Рішенням сесії Вільшанської сільської ради від 9.01.2019рік №12  затверджена чисельність працівників органів місцевого самоврядування в кількості 47,0штатних  одиниць.

  На кінець року згідно рішень внесено зміни до штатного розпису чисельність складає-42,5 шт.одиниць

  Обсяг видатків на органи місцевого самоврядування по загальному фонду затверджений в сумі 6978504грн., із яких:

6493665 грн. на заробітну плату з нарахуваннями ;

87125.грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг ;

397714грн.  на інші поточні видатки .

  При обрахунку фонду оплати праці врахована потреба в коштах на оплату праці
42,5 штатним працівникам  в сумі 5371559.грн. за слідуючими видами оплати праці (посадовий оклад, доплата за ранг, надбавка за вислугу років, надбавка за високі досягнення у праці; за складність та напруженість,  матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, індексація та доплата до мінімальної заробітної плати).

  Потреба на оплату праці по всіх бюджетах місцевого самоврядування запланована в повному обсязі.

  Потреба на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги по всіх бюджетах місцевого самоврядування запланована в повному обсязі.

  По спеціальному фонду заплановані видатки в загальній сумі 130,0тис. грн. з Дані кошти планується спрямувати на на капітальні вкладненя  (придбання компютерної техніки) в сумі 130,0 тис.грн.


Освіта

  Загальний обсяг видатків по галузі «Освіта» передбачені в сумі 24206,97 тис.грн., з них видатки загального фонду 23972,5 тис.грн., видатки спеціального фонду – 234,4 тис.грн.

  За рахунок бюджетних коштів в 2019 році буде утримуватись 4 дошкільних закладів, 4 загальноосвітні школи . 

  У загальному обсязі видатків на галузь освіти видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 20904,9 тис.грн., в тому числі працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 18021,2 тис.грн.

 Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 1804,8 тис. грн., в тому числі по загальноосвітніх навчальних закладах – 1458,0 тис.грн.

  Планування інших видатків здійснено виходячи з необхідності забезпечення першочергових потреб бюджетних закладів та наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

    На утримання дошкільних закладів освіти заплановано 3677,0 тис. грн., з них по загальному фонду бюджету3547,1  тис. грн. та спеціальному фонду – 129,9 тис. грн.

  Із загального обсягу видатків на утримання дошкільних навчальних закладів  видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 2883,6 тис.грн., із них 1242,9 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам.

  Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії заплановано в сумі 346,8 тис. Потреба освітніх закладів на оплату енергоносіїв забезпечена в повному обсязі.

  Видатки на харчування дітей по дошкільних закладах освіти заплановані в сумі
401,9 тис.грн., з них по загальному фонду 272,0  тис.грн., та спеціальному (за рахунок батьківської плати) – 129,9 тис.грн. Вартість харчування 1 діто-дня запланована в сумі 25,00 грн.

  На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря передбачені в сумі 23, тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 12,0 тис.грн., на відрядження –4,0 тис.грн., на інші поточні видатки – 4,0 тис.грн.

  Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України на галузь освіти передбачено міжбюджетний трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам, у вигляді освітньої субвенції.

  Кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

  Загальний обсяг видатків на освіту по бюджету складає -  20508,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 20403,6 тис.грн., по спеціальному фонду -104,6 тис.грн.

  Обсяг видатків на загальноосвітні навчальні заклади на 2019 рік складає 20508,2 тис. грн, в тому числі за рахунок:

-освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 14230,00рн.;

-додаткової дотації з державного бюджету на суму 1516,8тис. грн.;

-власних доходів  бюджету на суму 2038,7 тис. грн.

 Із загального обсягу видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів  видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 18021,2тис.грн.,  із них 14230,0 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам шкіл.

  У фонді оплати праці по загальноосвітніх навчальних закладах врахована оплата праці за посадовими окладами та основними надбавками і доплатами, зокрема надбавка за престижність педагогічним працівникам в розмірі 21 % до посадового окладу, та надбавки за особливі умови праці бібліотекарям в розмірі 5% посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати до мінімальної заробітної плати та матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним та бібліотечним працівникам в розмірі посадового окладу.

    При цьому для покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл враховано підвищення тарифних розрядів на 10%.

   Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії заплановано в сумі 1458,0 тис. грн.. Потреба освітніх закладів на оплату енергоносіїв забезпечена в повному обсязі.

  Видатки на безкоштовне харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям», відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» та Закону України «Про загальну середню освіту» складають – 34,8 тис.грн.

  Розрахунок проведено з урахуванням очікуваного контингенту учнів у кількості 20 осіб на 145 днів та грошової норми харчування в сумі 12,0 грн.

  На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря передбачені в сумі 614,1 тис.грн.,на медикаменти та перев’язувальні матеріали 2,8 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 95,9 тис.грн., на відрядження – 24,8 тис.грн., на інші поточні видатки – 15,0 тис.грн.

    Обсяг видатків на підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти  передбачені в сумі 8,0 тис.грн.

  Видатки на інші програми, заклади та заходи у сфері освіти заплановані в сумі – 21,8тис.грн.

  В інших видатках враховані кошти в сумі 20,0 тис.грн. на підвезення учнів та педпрацівників відповідно до Програма організації  підвезення  учнів  та  педагогічних  працівників  закладів  освіти  до місць  навчання, роботи і додому  на 2019-2020рр.

  На надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено – 1,8 тис.грн.

  Питома вага захищених статтей видатків (заробітна плата з нарахуваннями, енергоносії, продукти харчування, медикаменти) складає – 100%

  Капітальні видатки по галузі освіта по  бюджету  громади  в 2019 році не передбачені.


Соціальний захист та соціальне забезпечення

 У місцевих бюджетах на 2019рік на утримання галузі соціального захисту та соціального забезпечення враховані видатки в сумі 152,0 тис.грн .

  По КТКВ 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» передбачено видатки із бюджету 5 інвалідам по зору на суму
12,0 тис.грн

  По КТКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено видатки із міського, сільських та селищних бюджетів на суму 140,0 тис. грн. Надання матеріальних  згідно програми Сільська  програма "Турбота"  по поліпшенню  соціального захисту  громадян  Вільшанської  сільської  ради  на 2019-2020рр.


Культура і мистецтво

  Обсяг видатків бюджету громади на    культурно-освітніх закладів становить 1736,7 грн., по загальному фонду бюджету передбачено в сумі 1389,9 тис.грн., по спеціальному –346,8 тис.грн

  На забезпечення діяльності бібліотек заплановано – 432,3 тис.грн., клубів та будинків культури – 1304,4 тис.грн..

  За рахунок  запланованих коштів планується утримувати 5 бібліотек, 5 будинків культури та 1 клуб.

  Планова чисельність в установах та закладах культури складає 16  штатні  одиниці.

 У загальній сумі, що планується спрямувати на утримання закладів культури і мистецтва, передбачено видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі –1186,0 тис.грн. На проведення розрахунків за енергоносії передбачено -  97,6 тис.грн.

  Потреба на заробітну плату та енергоносії по закладах культури, які утримуються за рахунок коштів громади запланована в повному обсязі.

  При обрахунку фонду оплати праці враховано кошти на :

  • оплата праці за підвищеними тарифними ставками;
  • надбавки бібліотекарям та клубним працівникам  за вислугу років в залежності від стажу роботи;
  • надбавки бібліотекарям  за особливі умови роботи в розмірі 30% посадового окладу;
  • матеріальна допомога;
  • допомога на вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу;
  • індексація заробітної плати .

Інші видатки

  Видатки на житлово-комунальне господарство становлять 390,1 тис.грн. , з них по загальному фонду – 376,1 та по спеціальному фонду – 14,0 тис.грн.

По КТПКВКМБ 6030 “ Організація благоустрою населених пунктів»

видатки  загального фонду в сумі 649297 грн. з яких :

- 37132 .грн. - на виплату заробітну плати з нарахуваннями  робітників по договору з центром зайнятості;

- 77,8 тис.грн. передбачено на придбання предметів , матеріалів, обладнання (на  придбання фарби, щіточок, цементу, щебеню,  вапна, масла , бензину та запчастин для бензопили, цвяхів, штахет  для проведення благоустрою;   на придбання лампочок , фонарів, реллє, лічильники для вуличного освітлення, мотокоси, безопили ; на придбання огорожі ;

- вивезення  сміття план  97700грн. використано 97700грн.

-  на оплату електроенергії по вуличному освітленню план- 174300грн.фактично використано -152935грн.;

 видатки  спеціального фонду  план 14000 грн. на оплату електроенергії по вуличному освітленню. Фактично використано 9931грн

Обсяг видатків по КТПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок  цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,  , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»  становить 265,8 тис.грн. та направляється

- 132,9 тис.грн. передбачено на придбання предметів , матеріалів, обладнання (на  придбання фарби, щіточок, цементу, щебеню,  вапна, масла , бензину та запчастин для бензопили, цвяхів, штахет  для проведення благоустрою;   на придбання лампочок , фонарів, реллє, лічильники для вуличного освітлення, мотокоси, безопили ; на придбання огорожі;

132,9 тис.грн. передбачено на оплату послуг (по розчистці доріг, по підгортанню сміттєзвалищ, по вивезенню сміття, по ремонту та обслуговуванню вуличного освітлення, по ремонту та перепрограмуванню лічильників, по улаштуванню секційної огорожі паркану).


Бюджет розвитку

  Обсяг бюджету розвитку на 2019 рік затверджено місцевими бюджетами  в сумі
1613,00 тис.грн. та сформовано за рахунок  надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

  Видатки по КТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів  » передбачені в сумі 313,0 тис.грн. , а саме технічне переоснащення котельні  з заміною  котельного  устаткування Галіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Галіївка Чуднівського району Житомирськох області

  Видатки по КТПКВКМБ 7324 «Будівництво установ та закладів культури » передбачені в сумі 1300,0 тис.грн. , а саме технічне переоснащення котельні внутрішньої системи опалення Вільшанського будинку  культури  по вул.Короченки,2 с.Вільшанка Чуднівського району Житомирськох області.


Взаємовідносини між бюджетами

  Міжбюджетні трансферти між бюджетом громади  та бюджетом району визначено в сумі 4126,3 тис.грн. та сформовано за рахунок іншої субвенції, яка передається з  бюджету громади районному  бюджету на утримання медичних закладів, сімї та молоді та забезпечення соціальними послугами  відповідно до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу Україниа , в  тому  числі  по

  КТПКПКМБ    0119130 « Дотація з  місцевого бюджету  на здійсненя переданих з  державного бюджету видатків з утримання закладів освіти  та охорони здоровя  за рахунок відповідної  додаткової дотації з державного бюджету» в сумі 375,5 тис.грн.

  КТПКПКМБ  0119410 « Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної  субвенції»  в  сумі 3445,2  тис.грн.


Фінансування 

  За станом на 01.01.2019 року залишок коштів місцевого бюджету громади становить           964,2 тис.грн., а саме було передано коштів з  рахунків  Бейзимівської  сільської  ради в  сумі 45,9 тис.грн., Вільшанської  сільської  ради 205,0тис. грн., Галіївської  сільської  ради 63,8 грн. Карповецької  сільської  ради -79,1 гн.,Трощанської  сільської  ради -248,2 грн. в тому числі  по загальному  фонду  642,0  тис. грн. по спеціальному  фонду 322,2 тис.грн.


  Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 42. Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою її жителями. Враховуючи це, детальна інформація щодо використання коштів та їх надходження у громаду лунала на звітних зборах голови сільської ради Сергія Мельника у всіх населених пунктах Вільшанської ОТГ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь