Вільшанська сільська рада
Вільшанська сільська рада Житомирського району Житомирської області

Аналіз регуляторного впливу

Дата: 11.05.2021 18:15
Кількість переглядів: 298

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до  проєкту рішення Вільшанської сільської ради

«Про встановлення ставки єдиного податку на території Вільшанської сільської ради»

 

І. Визначення проблеми

 

Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 зі змінами  від 16.12.2015 року № 1151 та Податкового кодексу України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“.

        Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставки єдиного податку на території Вільшанської сільської ради»

        Регуляторний орган: Вільшанська сільська рада

        Розробник документа: Фінансовий відділ Вільшанської сільської ради

 

       Податковий кодекс України є законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Підпунктом 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

       З 01 січня 2021 року до складу Вільшанської сільської ради увійшли 2 сільські ради: Кілківська та Маловолицька . Кожна з цих сільських рад та ВільшанськаТГ мали свої рішення щодо місцевих податків і зборів. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття єдиного рішення Вільшанською сільською територіальною громадою «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вільшанської сільської ради». Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати, поповнити місцевий бюджет з метою спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури

    Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вільшанської сільської», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок єдиного податку на всій території Вільшанської громади.

       Згідно зі статтею 10 Податкового кодексу України єдиний податок належить до місцевих податків. Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців установлюється сільською радою в межах ставок, визначених Податковим кодексом ( для І групи платників єдиного податку у межах  до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для другої групи платників єдиного податку  у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати).

У разі неприйняття рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Кодексу податок буде справлятися, із застосуванням  мінімальних ставок.

Для розрахунку прогнозних показників доходів враховано прогнозований розмір на 2022 рік прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 2481 грн., мінімальної заробітної плати - 6900 грн.( офіційні дані станом на 01 грудня 2021 року)

         Фінансовим відділом Вільшанської сільської ради проведено аналіз надходжень єдиного податку до сільського бюджету.

         На території Вільшанської ОТГ здійснюють  діяльність 76 суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, а саме: 10 платників податку першої групи , 31 платників податку  другої групи та 35 платників  третьої групи.

        При встановленні ставки єдиного податку для I групи у розмірі 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму надійде орієнтовно у 2021 році 29772 грн. та від II групи (20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати) надійде –  513360 грн.

Розрахунок  прогнозних надходжень до сільського бюджету І та ІІ групи платників єдиного податку на 2022 рік

                                                                                                   

Кількість осіб

Прожитковий мінім/мін.зп, грн

Ставка податку,%

Кількість місяців

Прогноз надходжень на 2021рік,.грн

І група

10

2481

10

12

29772

ІІ група

31

6900

20

12

513360

Разом - 41

х

х

х

543132

 

         Пріоритетними напрямками діяльності суб’єктів господарювання є сфера торгівлі та надання послуг

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку встановлені в максимальному розмірі (1 група – 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму, ІІ група – 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати).

 

                                 Аналіз втрат  сільського бюджету               

№п/п

Платники податку

Надходження  бюджету сільського ОТГ

Втрати  бюджету  ОТГ грн.

у разі прийняття рішення на 2022 рік (грн)

у разі не прийняття рішення на 2022 рік

1

І група

29772

2977

26795

2

ІІ група

513360

16560

496800

 

Разом

543132

19537

523595

 

Враховуючи важливість проблеми  та з метою наповнення бюджету Вільшанської ТГ і спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціально-економічних проблем громади  Вільшанською сільською  радою розроблено  проєкт рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Вільшанської сільської ради».

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи(підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Орган місцевого самоврядування

так

 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва:

- фізичні особи-підприємці першої і другої груп податку;

- фізичні особи-підприємці та юридичні особи третьої та четвертої групи

 

 

 

так

 

 

 

 

 

ні

 

Розв’язання проблеми встановлення єдиного податку на території Вільшанської ТГ за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки  органи місцевого самоврядування.

Тобто, врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою  ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими сільською радою.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом  прийняття рішення Вільшанської  сільської  ради ,,Про встановлення ставок єдиного податку“.

ІІ. Цілі державного регулювання.

Основними цілями прийняття  регуляторного акту є:

  •  наповнення бюджету Вільшанської ТГ (від суб’єктів господарювання

платників податку І та ІІ груп (залежно від виду господарської діяльності) очікується отримати єдиного податку у сумі  543 132 грн);

         - приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового Кодексу України;

-  визначення ставок єдиного податку;

 - встановлення відносин, що виникають у сфері справляння ставок єдиного податку;

- встановлення розмірів ставок єдиного податку в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні бюджету Вільшанської ТГ.

       Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю податкової служби в частині наповненості бюджету сільської ОТГ та своєчасності сплати податку.

 

ІІІ. Визначення та оцінка  альтернативних способів  досягнення зазначених цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Встановлення ставок єдиного податку

Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. З введенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органом місцевого самоврядування в питаннях сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями. Встановлення ставок єдиного податку забезпечить надходження до бюджету сільської ТГ. Орієнтовний розмір єдиного податку згідно проєкту рішення Вільшанської сільської ради ,,Про встановлення ставки єдиного податку“ в місяць складе:

для першої групи- 248.10 грн.

для другої групи – 1380.0 грн.

В цьому випадку  до бюджету cільської ТГ буде залучено – 543132 грн. Стабільність надходжень єдиного податку дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність ТГ в різних сферах та провести всі соціально важливі видатки, якими опікуються орган місцевого самоврядування.

Альтернатива 2

Не встановлення ставок єдиного податку.

 

Альтернатива є неприйнятною, оскільки вона веде до відмови від економічних ресурсів села, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури. У разі не прийняття встановлення  рішення про ставки єдиного податку, такий податок сплачується платниками за мінімальними ставками. Втрата сільського бюджету становитиме – 523595 грн.

 

Так, у разі не прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставки єдиного податку на території Вільшанської сільської ради» втрата сільського бюджету складе 523595 грн, що негативно вплине на виконання програми соціального економічного та культургного розвитку сільської громади.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей                                    

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Дає можливість врегулювати питання:

- приведення нормативного акта органу місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу;

 - надходження єдиного податку до  бюджету ТГ і можливість  фінансування покладених на орган місцевого самоврядування повноважень.

Прогнозоване надходження до сільського бюджету  543132 грн.

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

-на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів до  сільського бюджету .

Альтернатива 2

Відсутні. Неузгодження  з вимогами бюджетного та податкового законодавства в разі  неприйняття рішення.

Втрата бюджету  ТГ становитиме523595  грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Непрямі вигоди. Стабільність надходжень дозволить забезпечити безперебійну життєдіяльність  ТГ в різних сферах, та в результаті отримання мешканцями громади суспільних послуг в тій чи іншій сфері, якими опікується орган місцевого самоврядування

Непрямі витрати полягають у спрямуванні коштів єдиного податку на вирішення питань з соціально - економічного розвитку ТГ.

Альтернатива 2

Відсутні

Непрямі витрати полягають у зменшенні бюджетних коштів, які спрямовуються на соціально-економічний розвиток ТГ.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Фізичні особи 1 групи

Фізичні особи 2 групи

Питома вага групи у загальній кількості, %

0

 

 

 

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

0

41

 

 

10

31

100

41

 

 

10

31

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення частини соціальних проблем мешканців ТГ за рахунок надходжень єдиного податку.

Сплата  єдиного податку  до бюджету Вільшанської ТГ.

Альтернатива 2

Відсутні. Негативний вплив буде завдано суб’єктам господарювання, які є мешканцями сільської  територіальної громади, оскільки відсутність надходжень до бюджету ТГ ставить під загрозу виконання  програм: соціальних, економічних, культурних, тощо.

Відсутні.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

 

   Відсутня

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»).

 

Відсутня

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

4

Альтернатива 1 дає змогу майже повною мірою досягнути поставлених цілей державного регулювання. Прийняття даного рішення забезпечить досягнути встановлених цілей чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку на території  всієї ТГ та відповідно наповнення бюджету. До бюджету  об’єднаної територіальної громади очікується надходження в сумі 543132 грн., що дозволить профінансувати соціальні програми. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів органу місцевого самоврядування, громади і платників податків.

Альтернатива 2

1

Альтернатива 2 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати). Така альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим що відповідно до підпункту 12.3.5 статті 12 Кодексу місцеві податки і збори сплачуються платниками  у порядку установленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету ОТГ. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету громади коштів на прогнозованому рівні 523595 грн. Негативний вплив буде задано   територіальній громаді оскільки, значні втрати до бюджету ставлять під загрозу фінансування соціально важливих програм.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Орган місцевого самоврядування:

 надходження єдиного податку до бюджету ТГ і можливість  фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень;

Громадяни:

Непрямі вигоди. Стабільність надходжень дозволить отримати всім мешканцям ТГ суспільні послуги в тій чи іншій сфері життя.

Суб’єкти господарювання: Сплата єдиного податку за обґрунтованими ставками ставить в одинакове економічне становище СПД які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування

Органи місцевого самоврядування: витрати пов’язані із виконанням рішення на  його  розповсюдження,

організацію та контролю за надходженням коштів до бюджету  ОТГ;

Громадяни:

Непрямі витрати полягають у спрямуванні коштів єдиного податку на вирішення питань з соціально - економічного розвитку ТГ.

Суб’єкти господарювання:

Сплата  єдиного податку  до бюджету Вільшанської ТГ.

 Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу максимально досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Альтернатива 2

Орган місцевого самоврядування:

Відсутні.

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання: Не сплата єдиного податку.

Орган місцевого самоврядування: Втрати сільського бюджету.

Громадяни: Непрямі витрати полягають у зменшенні бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток  ТГ.

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

На відміну від альтернативи 1 не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проєктом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок єдиного податку.

Прийняття проєкту рішення забезпечить стабільність надходження єдиного податку до бюджету ТГ, що  дозволить отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері

Проєкт рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу  на його дію є внесення змін до  Податкового кодексу України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин. Індикаторами  є процеси та явища соціально- економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, тощо)

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 1

 У разі не прийняття регуляторного акту податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету  ТГ і відповідно не виконання бюджетних програм.

                        Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм розв’язання вказаної вище проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Вільшанської сільської ради «Про встановлення ставки єдиного податку на території Вільшанської сільської ради»», яким визначаються ставки для 1, 2 груп платників єдиного податку залежно від виду господарської діяльності та у відсотках від «прожиткового  мінімуму для працездатних осіб» для 1 групи та «мінімальної заробітної плати» для 2 групи.

Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

Відповідно до статей 291, 293 Кодексу органами місцевого самоврядування розміри ставок єдиного податку встановлюються для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, інші елементи податків (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування) та відносини, що виникають у сфері справляння податків визначено на рівні Податкового кодексу України.

Інформування громадськості відносно регуляторного акту здійснюється на офіційному веб-сайті Вільшанської сільської ради  розділі «Регуляторна політика» vilshanka.gromada.gov.ua

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання,  у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України і цим регуляторним актом.

Тобто, прийняття рішення Вільшанської сільської ради «Про встановлення ставки єдиного податку на території Вільшанської сільської ради» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Адміністрування даного податку проводиться на рівні державної податкової служби.

 Дія регуляторного акту не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту») не проводилися.

Питома вага суб’єктів І та ІІ груп малого підприємництва (мікро) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту, складає 100 відсотків.

Дія регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання малого підприємництва, тому здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва) (додаток).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Рішення  набирає чинності з 01 січня 2022 року. Зазначений проєкт рішення є загальнообов’язковим до застосування на території Вільшанської ТГ та має необмежений термін дії.

Проте, в разі внесення змін до Податкового кодексу України на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акту та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою  до нього будуть вноситись відповідні коригування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регулятивного впливу, для відстеження результативності регуляторного акту слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акту та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

Назва показника

2022

 

Розмір надходжень до бюджету сільської ОТГ від сплати фізичних осіб - підприємців, платників  єдиного податку І та ІІ групи, (грн.)

 

 

543132

 

Кількість фізичних осіб-підприємців,платників єдиного податку І та ІІ групи,всього  (осіб)

41

 

 

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб;

- отримають регуляторний акт за запитами до органу місцевого самоврядування;

-ознайомляться з регуляторним актом на офіційному веб-сайті Вільшанської сільської ради  розділі «Регуляторна політика» vilshanka.gromada.gov.ua

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися фінансовим відділом Вільшанської сільської ради.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних державної податкової інспекції про надходження коштів до сільського бюджету   в частині  місцевих податків та кількості платників.

 

 

Начальник фінансового відділу

Вільшанської сільської ради                                                               С.ЛІПКУС

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь