Вільшанська сільська рада
Вільшанська сільська рада Житомирського району Житомирської області

Аналіз регуляторного впливу

Дата: 11.05.2021 14:29
Кількість переглядів: 268

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Вільшанської сільської ради

„Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради“ 

1.Визначення проблеми.

 

 Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 зі змінами  від 16.12.2015 року № 1151.

      Назва регуляторного акту: «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради»

     Регуляторний орган: Вільшанська сільська рада

     Розробник документа: Фінансовий відділ Вільшанської сільської ради

     Відповідальна особа: Ліпкус С.М.(067 396 89 92)

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування..

Відповідно до статей 10, 284 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж - земельний податок.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовими актами, копії яких надсилаються в електроннному виглядіу десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів або змін до них. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не пізніше початку бюджетнго періоду, що настає за плановим періодом.

У разі неприйняття сільською радою рішень про встановлення місцевих податків та зборів, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового Кодексу України, із застосуванням мінімальних ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному року, в якому ставки застосовуються.

          Прийняття рішення з даного питання є особливо важливим для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість громадян.

На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради».

          З 01 січня 2021 року до складу Вільшанської сільської ради увійшли 2 сільські ради: Кілківська та Маловолицька . Кожна з цих сільських рад та ВільшанськаТГ мали свої рішення щодо місцевих податків і зборів. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття єдиного рішення Вільшанською сільською територіальною громадою " Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради». Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури

    Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати. Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині податку за землю, наповнити місцевий бюджет, що дасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади.

    Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава ( терит оріальна громада)

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

 у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Відповідно до діючого законодавства місцеві податки, їх ставки та пільги затверджуються сільською радою.

          Земельний податок зараховується в повному обсязі до бюджету Вільшанської сільської ради та є  основним бюджетоутворюючим податком, забезпечує збалансованість дохідної частини бюджету для задоволення нагальних потреб громади.

          Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення дохідної частини бюджету, виконання Програми соціального, економічного та культурного розвитку Вільшанської сільської ради необхідно прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради». Дані кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетної сфери, соціально-економічного розвитку громади.

 

2. Цілі державного регулювання

 

      Цілями державного регулювання є установлення ставок та пільг з плати за землю відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету Вільшанської сільської територіальної громади прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

     Прийняття запропонованого регуляторного акту спрямоване на:

  •  створення єдиного механізму справляння плати  за землю;
  • земельних відносин на основі встановлення ставок плати за землю та диференціації ставок в залежності від цільового призначення земельної ділянки;
  • забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;
  • здійснення планування та прогнозування надходжень від плати за землю при формуванні сільського бюджету;
  • забезпеченню дотримання вимог Податкового  кодексу щодо місцевих податків і зборів.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернати

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії та не приймати рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради»

У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до п.п.12.3.5 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Тому така альтернатива не є прийнятною.
 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту- рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вільшанської сільської ради»

Прийняття регуляторного акту створить нормативно-правову базу для оподаткування земельним податком на території Вільшанської сільської  територіальної громади

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціального, економічного та культурного розвитку сільської громади.

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Сплата земельного податку за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті земельного податку для окремих категорій громадян відповідно податкового законодавства

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Відсутні

відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторрного акта складає 21 осіб.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

1

18

 

21

 

Питома вага групи у загальній кількості, %

9,5

4,8

85,7

 

100

 

4 . Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

    Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

 З 01 січня 2021 року до складу Вільшанської сільської ради увійшли 2 сільські ради: Кілківська та Маловолицька . Кожна з цих сільських рад та ВільшанськаТГ мали свої рішення щодо місцевих податків і зборів. Тому відсутність чітко встановлених ставок і виникнення плутанини в їх застосуванні, призведе до погіршення іміджу місцевої влади;

 

 Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

 

 

 

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Цілі прийняття акту можуть бути досягнуті частково

Альтернатива 2

Упорядкування відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками  з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Прогнозовані надходження до  бюджету села можуть бути використані на фінансування заходів, передбачених сільським бюджетом.

Витрати, пов’язані з ознайомленням запропонованого регуляторного акту

Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему.

У рейтингу результативності альтернатива на першому місці

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Порушення норм Податкового кодексу, оскільки відповідно до пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України встановлення плати за землю є обов'язковим. На території однієї громади будуть застосовуватися різні ставки земельного податку, оскільки з січня 2021 року було приєднано 2 сільські ради: Кілківську та Маловолицьку. Кожна з цих сільських рад та Вільшанська ТГ мали свої рішення щодо місцевих податків і зборів, що призведе до незручності в користуванні та пошуку рішень по встановленим місцевим податкам і зборам;

Порушення статті 4 ПКУ порушення принципів податкового законодавства, а саме рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів забезпечення дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків, єдиний підхід до встановлення податків і зборів.

Відсутність чітко встановлених ставок і виникнення плутанини в їх застосуванні, призведе до погіршення іміджу місцевої влади;

неможливість фінансування програм економічного та соціального розвитку громади в повному обсязі; зумовить соціальну напругу в громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету.

Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

  Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

-  сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджету громади;

- сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та  попередити виникнення конфліктних ситуацій між органом державної фіскальної служби й платниками податку.

На дію регуляторного акту можливий вплив зовнішніх чинників, ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері.

Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на збільшення чи зменшення кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі.

 

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

        Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території Вільшанської сільської  територіальної громади відповідно до основних положень Податкового Кодексу та зміцнення ресурсної бази сільського бюджету.

       Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

- доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку та збільшення доходної частини бюджету Вільшанської сільської  територіальної громади

- ефективності - запровадження даного регуляторного акту дасть змогу щорічно отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (державної форми власності);

- збалансованості - для суб`єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт - чітке визначення умов сплати земельного податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;

- передбачуваності - прийняття даного регуляторного акту дозволить суб`єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу розвитку на подальші роки;

- принципу прозорості - даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційній сторінці Вільшанської сільської ради в мережі Інтернет;

- врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування можна направляти свої пропозиції та зауваження на адресу: 12324 Житомирська обл., Житомирський р-н.,с.Вільшанка, вул.Короченська.2.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

        Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», зі змінами (додатки 1, 2, 3).

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

        Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 року та діє  до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

        Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.

        Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку. Якщо платники податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення не сплачують узгоджену суму грошового зобов’язання, то вони притягуються до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах, встановлених ст. 126 ПКУ.

       Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

       Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.

        Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

        На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

       Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

 

 

8. Визначення показників результативності дії результативного акту

       Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень земельного податку, до  бюджету територіальної громади , пов’язаний з дією акта,  грн.;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.

Прогнозні  значення статистичних показників:

Показник

2020 рік

Плановий

 2021 рік

Прогнозований на 2022 рік

Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі:

1299

1311

1311

- юридичних осіб

21

21

21

- фізичних осіб

1278

1290

1290

Надходження коштів до бюджету міста від плати за землю,         тис. грн., у тому числі:

2094,7

2614,9

2614,9

- юридичними особами

1788,5

2227,6

2227,6

- фізичними особами

306,2

387,3

383,7

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акту, (год. / грн.)*

1,75/49,54

1,75/63,19

1,75/70,81

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

Високий

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

Для розрахунку витрат використовується  орієнтовний розмір мінімальної  заробітної плати на 2022 рік (лист Міністерства фінансів України № 05110-14-6/25074 від 13.08.2020,  орієнтовна  мінімальна  заробітна  плата – 6700,00 грн.)  у  погодинному  розмірі –  6700,00 грн./165,6 год. = 40,46 грн./год.

1,75 годин – розмір часу,

70,81 грн. – розмір коштів

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами

Відстеження результативності регуляторного акту включає:

виконання заходів з відстеження результативності;

підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження результативності регуляторного акта – здійснюється на етапі підготовки регуляторного акта або не пізніше 3-х місяців з дня набрання чинності цим актом;

- повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Відстеження надходжень податку до місцевого бюджету буде здійснюється шляхом аналізу інформації наданої ГУ ДФС у Житомирській області.

Аналіз регуляторного акту розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», зі змінами.

 

             Начальник фінансового відділу 

             Вільшанської сільської ради                                  Світлана ЛІПКУС

                


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь