Вільшанська сільська рада
Вільшанська сільська рада Житомирського району Житомирської області

Аналіз регуляторного впливу

Дата: 11.05.2021 14:52
Кількість переглядів: 213

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Вільшанської сільської ради

„Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Вільшанської сільської ради“ 

1.Визначення проблеми.

 

         Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 зі змінами  від 16.12.2015 року № 1151.

        Назва регуляторного акта: Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вільшанської сільської ради“.

        Регуляторний орган: Вільшанська сільська рада

        Розробник документа: Фінансовий відділ Вільшанської сільської ради

        Відповідальна особа: Ліпкус С.М.(067 396 89 92)

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Підставою для розробки проєкту регуляторного акту є забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України, Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 ,,Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“, при реалізації повноважень Вільшанською сільською радою щодо встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки, на  території Вільшанської  територіальної громади.

Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ та Податковим кодексом України визначені повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів.

Відповідно норм чинного законодавства органи місцевого самоврядування зобов’язані до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів офіційно оприлюднити рішення про їх встановлення.

Проєкт рішення ,,Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки“ розроблено з метою  забезпечення  надходжень до  сільського бюджету, зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально-економічного розвитку.  Передбачається прозоре та ефективне встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що  створить  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою сплати податку. Відсутність регулювання призведе до невиконання вимог чинного законодавства.

Фактичні надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку в 2020 році становили 835131 грн.

Планова кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік складає 40 осіб,   надходження до бюджету сільської ТГ від сплати податку заплановані на 2021 рік в сумі 887352 грн.

Розрахункова чисельність платників податку на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 на прогнозованому рівні залишиться без змін, коливання показників через зміну статусу власника є несуттєвим. Прогнозний обсяг надходжень податку на 2022 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

Аналітика є обмеженою, оскільки Державна податкова служба відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку веде за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податку, зокрема документів на право власності нерухомого майна.

           З 01 січня 2021 року до складу Вільшанської сільської ради увійшли 2 сільські ради:Кілківська та Маловолицька . Кожна з цих сільських рад та ВільшанськаТГ мали свої рішення щодо місцевих податків і зборів. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття єдиного рішення Вільшанською сільською територіальною громадою " Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку на території Вільшанської сільської ради». Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури

 

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проєкту регуляторного акту:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Впливає на громадян, які мають у власності житлову та/або нежитлову нерухомість.

Не впливає на громадян, які не є власниками об’єктів нерухомості.

Держава,

орган місцевого самоврядування

 

 

 

Згідно з ст. 266 ПКУ сільським радам надано право на встановлення обґрунтованих розмірів ставок податку на  нерухоме  майно,   відмінне  від земельної ділянки  та пільг по його сплаті для юридичних та фізичних осіб.

 

 

 

 

-

Суб’єкти господарювання 

Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності житлову та нежитлову нерухомість.

Не впливає на суб’єктів господарювання, які не є власниками об’єктів нерухомості.

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є одним з джерел надходжень загального фонду сільського бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти,  культури, соціального захисту тощо.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд сільського бюджету, дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність у різних сферах, забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям ТГ суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якою опікуються органи місцевого самоврядування.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Основними цілями регулювання є:

 

- забезпечення  своєчасних надходжень до бюджету Вільшанської сільської  територіальної громади з метою належного фінансування програм соціального,економічного  та культурного  розвитку   громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від податку при формуванні бюджету;

- встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок податку, надання додаткових пільг мешканцям громади з урахуванням рівня платоспроможності громадян;

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку;

- приведення рішення сільської ради у відповідність до норм чинного законодавства.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

  1. Розглянуті наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки створює надмірне податкове навантаження на платників податку, що призведе до соціальної напруги серед населення та збільшення заборгованості до бюджету сільської ТГ.

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акту

Дана альтернатива є найбільш прийнятною, так як враховує вимоги Бюджетного, Податкового кодексів України  та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 ,,Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки “. Дозволить забезпечити стабільні надходження до сільського бюджету.

Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Не створює надмірного податкового навантаження на платників даного податку.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

2.Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування.

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Збільшення надходжень до сільського бюджету від сплати податку               на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які можливо направити для забезпечення фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, культури, соціального захисту,  тощо.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акту і його опублікування.

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акту

 

Альтернатива забезпечує усі цілі державного регулювання та в повній мірі враховує інтереси жителів громади щодо розвитку територій шляхом фінансування сільських програм. Забезпечує надходження до дохідної частини  сільського бюджету у розмірі 887352 грн.( залежить від мінімальної зарплати, встановленої на 01.01.2021 року).

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстеження результативності даного регуляторного акту і його опублікування.

 

 

 

 

 

 

 

1.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

 

 

Альтернатива 1

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

При збільшенні прогнозованого надходження до сільського  бюджету  є можливість збільшення видатків на фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального  захисту,  культури,  тощо. При цьому втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, відповідного скорочення ринку праці та скороченні відповідних надходжень, що в сумі не компенсує зростання надходжень від даного податку.

Витрати громадян на сплату податку за максимально граничним розміром його ставки - 1,5%.

За 1 кв. м житлової та нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, сплачується податок у сумі 99,00 грн.( мін.зарплата 6600 грн.) Зростає рівень невдоволеності та незабезпеченості громадян.

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акту

 

Альтернатива в повній мірі враховує інтереси громади у наповненні сільського бюджету, крім того диференціація за типом нерухомості дозволяє врахувати фактичний економічний стан в галузях підприємницької діяльності, що дозволяє максимально узгодити питання сплати податку, гармонізувати розвиток підприємницької активності та розвиток соціальної інфраструктури.

При сплаті податку не виділяється окрема зональність, ставки податку диференціюються за типом нерухомості.

 

 

  1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту, складає 20 СПД.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,  одиниць*

 

1

 

20

 

21

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

4,8

 

95,2

 

21

 

Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується до того сільського бюджету, на території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами ТГ, але мають нерухомість на його території.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відсутні в частині сплати податку, оскільки збільшується податкове навантаження, розмір ставки податку. Але, при цьому є можливість збільшення видатків для фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, культури, тощо

Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, інше; прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

 

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акту

 

Податок сплачується в однаковому розмірі незалежно від місць розташування об’єктів нерухомості (за розміром ставки для І зональності).

Враховуються повною мірою пропозиції членів територіальної громади щодо встановлення ставок з урахуванням типу об’єкта оподаткування.

Прогнозні надходження від сплати податку понад 8873527 грн. що надасть можливість фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, культури,  тощо

Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, інше; прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання. При цьому складність нарахування податку через невизначеність меж зональності скорочує рівень узгодженості нарахувань відповідно зменшуючи рівень оплати та сталість її надходження.

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

 

 

 

Альтернатива 1

3

Збільшується податкове навантаження на громадян, суб’єктів господарювання у зв’язку із збільшенням розміру ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Не забезпечує рівне для всіх платників податку конкурентне середовище.

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2

4

Цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і  юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 ,,Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки “ диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості. 

Податок сплачується  в однаковому розмірі для об’єктів нерухомості незалежно від місць їх розташування (за розміром ставки для І зональності) але має чітку диференціацію за типом нерухомості.

Прогнозні надходження від запропонованого регулювання  887352 грн, що  забезпечить фінансування соціально важливих сільських цільових програм  бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, культури,  тощо.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

 

 

 

Альтернатива 1

При збільшенні прогнозованого надходження до сільського бюджету є можливість збільшення видатків на фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти,  соціального  захисту,  культури, тощо. При цьому втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, відповідного скорочення ринку праці та скороченні відповідних надходжень, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.

Витрати, пов’язані з виконанням вимог, установлених Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності“;  витрати на адміністрування регуляторного акту органами державної влади; максимальне податкове навантаження на платників податку.

 

Альтернатива може бути прийнятною – досягаються цілі прийняття акта, але, при цьому збільшується податкове навантаження, при цьому втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, відповідного скорочення ринку праці та скороченні відповідних надходжень, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 2

Ставки податку є диференційованими залежно від типів об’єктів нерухомості.

Забезпечуються надходження коштів до сільського бюджету, які можливо спрямувати для фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, культури, тощо.

 

Витрати, пов’язані з виконанням вимог, установлених Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності“, витрати на адміністрування регуляторного акта органами державної влади. Враховуються пропозиції територіальної громади .

При прийнятті альтернативи цілі будуть  досягнуті повною мірою.

Прогнозні надходження від сплати податку 887352 грн. 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів  господарювання, яке виникає внаслідок дії регуляторного акту.

 

На дію запропонованого проєкту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як внесення змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному

врегулюванні певних правових   відносин.  Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага  була  надана  цій  альтернативі. Цілі можуть бути досягнуті повною мірою.

Податок має чітку диференціацію за типом об’єктів нерухомості, враховуються пропозиції громади, знижується ризик відмови від добровільної сплати податку, бюджет наповнюється рівномірно та своєчасно.

На дію запропонованого проєкта можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

 

Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України сільські ради об’єднаних територіальних громад в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Тому, вирішити питання встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території територіальної громади пропонується шляхом ухвалення рішення сільської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

Податковим кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому Кодексом окремо не розподіляються фізичні особи на громадян та фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

 Заходи, які мають здійснити Вільшанська ТГ для впровадження цього регуляторного акту:

-   розробка проєкту рішення ,,Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Вільшанської сільської ради» та аналізу регуляторного впливу до нього;

-   оприлюднення проєкту рішення разом з аналізом регуляторного впливу для отримання пропозицій та зауважень;

-   підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України ,,По засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“;

-   отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

-   прийняття рішення на засіданні сесії сільської ради;

-   оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

-   проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, впровадження регуляторного акту забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органом державної фіскальної служби, органом місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у тому числі нерезидентами, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, що сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом і цим регуляторним актом.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Дія регуляторного акту розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території Вільшанської сільської територіальної громади.

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, видатки органу фіскальної служби та оргау місцевого самоврядування не зміняться.

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для органу виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту»,  зі змінами (додатки 1, 2, 3).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Рішення  набирає чинності з 01 січня 2022 року. Зазначений проєкт рішення є загальнообов’язковим до застосування на території Вільшанської ОТГ та має необмежений  термін  дії.  В разі  внесення  змін до Податкового  кодексу  України щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

№ з/п

Показник

2022 рік

1.

 

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб:

 

45

1.1

- юридичні особи;

20

1.2

- фізичні особи

25

2.

 

 

Надходження до бюджету сільської ТГ коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (грн.):

 

887352

 

2.1

- юридичні особи;

857610

2.2

- фізичні особи

29742

3.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаний з державним регулюванням,%

100

 

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акту забезпечить надходження до сільського бюджету коштів для виконання заходів, передбачених cільськими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акту та суми коштів від його сплати.

           

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
 відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 ,,Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту“, зі змінами.

Відповідно до статті 10 Закону України ,,Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ для відстеження результативності рішення будуть застосовані дані бюджетної та податкової звітності.

Встановлені терміни відстеження результативності дії запропонованого проєкту рішення сільської ради:

– базове - до дня набрання чинності регуляторного акту;

– повторне - через  рік після набрання  чинності регуляторного акту;

–періодичне - раз  на  кожні  три  роки починаючи з дня закінчення
 заходів з повторного відстеження результативності  цього  акту.

             Відстеження результативності даного рішення здійснюватиме фінансовий відділ Вільшанської сільської ради на основі офіційних даних Чуднівської ДПІГУ ДФС у Житомирській області щодо надходжень до сільського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Начальник фінансового відділу                                 

Вільшанської сільської ради                                                  Світлана ЛІПКУС


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь