A A A K K K
для людей із порушенням зору
Вільшанська сільська рада
Вільшанська сільська рада Житомирського району Житомирської області

Звіт про виконання бюджету Вільшанської сільської територіальної громади за 2023 рік

Дата: 23.02.2024 09:58
Кількість переглядів: 22

Протягом звітного 2023 року робота громади була спрямована на наповнення доходної частини бюджету територіальної громади з метою фінансування всіх заходів і цілей, передбачених основним фінансовим планом- Бюджетом Вільшанської сільської територіальної громади на 2023 рік.

Загальний обсяг доходної частини  бюджету громади  на 2023 рік заплановано в сумі 66406,7 тис. грн., в тому числі міжбюджетних трансфертів – 29512,7 тис. грн.

За 2023 рік фактично надійшло до загального фонду місцевого бюджету  70377,4 тис. грн., в т. ч.  офіційні трансферти- 29510,8 тис. грн, власні надходження  40866,6 тис.грн. 

Порівняно з минулорічним показником до Загального фонду місцевого бюджету надійшло власних доходів  на  8619,8 тис. грн. більше.

Доходи, без урахування міжбюджетних трансфертів, сформовані за рахунок податків та зборів, що справляються на території громади. У структурі надходжень доходів загального фонду сільського бюджету найбільшу частку займають податки:

 • - податок та збір на доходи фізичних осіб: фактично надійшло за 2023 рік 25953,3 тис. грн., питома вага в надходженнях загального фонду місцевого бюджету становить 63,5%; , порівняно з 2022 роком надходження збільшились на 5504,5 тис. грн.
 • - місцеві податки – фактично надійшло до бюджету  13420,5 тис. грн., питома вага в загальній сумі надходжень становить 32,8 % , порівняно з 2022 роком  збільшились на 2482,0 тис.грн.        

З місцевих податків до бюджету територіальної громади надійшло:

 • - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  в сумі  1773,7 тис. грн., виконання становить 127,4%;
 • - плати за землю в сумі 4837,6 тис. грн., що на 632,2 тис.грн. більше планового показника, виконання становить 119,3%;
 • - єдиного податку в сумі 6220,6 тис. грн., що на 638,4 тис. грн. більше планового показника, виконання становить 111,4%.

На 2023 рік заплановані неподаткові надходження в сумі 738,1 тис. грн., фактичні надходження  яких склали 819,5 тис. грн., виконання становить 111,0%. 

До спеціального фонду  бюджету громади  за 2023 рік надійшло 5615,3 тис.грн., у тому числі:

 • кошти від відчуження майна комунальної власності- 66,5 тис.грн.
 • кошти від продажу землі- 2366,1 тис.грн.
 • офіційні трансферти-603,9 тис. грн.;
 • надходження до цільових фондів- 750,0 тис.грн.
 • інші джерела власних надходжень бюджетних установ- 1679,6 тис.грн.

Агропромисловий комплекс залишається визначальною для економіки громади галуззю, забезпечуючи виробництво сільськогосподарської продукції та потреби населення громади в продуктах харчування, а сільськогосподарські підприємства, які входять до його складу є основними  бюджетоутворюючими платниками бюджету громади. 

На території громади зареєстровані та обробляють землю такі господарства: ТОВ «АГРАРНИЙ ФОНД ТЕРЕЩЕНКА», ТОВ «АГРОІНВЕСТКОНТАКТ», ТОВ «СПІЛКА ХМЕЛЯРІВ ТА ПИВОВАРІВ» , ТОВ«КАМОМІЛА», ТОВ «АТК», ТОВ «АГРО-РЕГІОН ЛЮБАР», ФГ «М-ФАРМ», ТОВ «КОМ-АГРО», ТОВ «АГРО-РЕГІОН ЧУДНІВ», ФГ «ІВАЩЕНКО», ТОВ «ЯГОДИ ГАЛІЇВКИ», ТОВ «ТНХ-АГРО СЕРВІС», ТОВ «СЕРВІ АГРО ТЕХ», ПАФ «ЛАН», ТОВ «АГРО ТРОПА.      

На території громади проводить господарську діяльність  по виробництву масла вершкового, спредів, молока згущеного та молока сухого ТОВ «ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Розміщено два підприємства, основним видом діяльності яких є складське господарство : ТОВ «ЧУДНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР АІК» та ПАТ «ЧУДНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

В 2023 році розпочало господарську діяльність ТОВ «РІАЛ РЕНТ ЕГРІМЕНТ», яким забезпечувалось надходження до бюджету громади податку з доходів фізичних осіб та орендної плати за землю з юридичних осіб, в сумі 177,30 тис.грн. та  303,4 тис.грн. відповідно.

Кращі бюджетоутворюючі платники , якими забезпечено надходження податків до місцевого бюджету: сільськогосподарські підприємства ТОВ «Агроінвестконтакт»; ТОВ «ТНХ-АГРО СЕРВІС», СТОВ «Спілка хмелярів та пивоварів», ТОВ «Аграрний фонд Терещенка», ТОВ «СЕРВІСАГРОТЕХ», промислове підприємство  ТОВ «Галіївський маслозавод» та ТОВ «ЧУДНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР АІК».

Із перелічених суб’єктів господарювання збільшено сплату податків до місцевого бюджету  в 2023 році в значних розмірах :

 • ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»  надходження ПДФО порівняно з минулорічним показником в сумі 3043,7 тис.грн.

 • ТОВ «Галіївський маслозавод» надходження ПДФО порівняно з минулорічним показником в сумі 879,9 тис.грн.

Залучено до сплати ПДФО АТ «Укрзалізниця», надходження податку з доходів фізичних осіб в звітному періоді становлять 189,5 тис.грн.

Збільшено сплату єдиного податку ПП «Сучасне будівництво доріг» на суму 329,5 тис.грн.

На території громади здійснює свою діяльність 141 фізична особа-приватні підприємці, основними видами діяльності яких є діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, виробництва верстатів, комп’ютерного програмування, надання послуг  та 55 юридичних осіб.

В результаті  сплати загальнообов’язкових податків та зборів суб’єктами господарювання, які проводять господарську діяльність на території громади, сільською радою забезпечувалась стабільність, результативність та збалансованість місцевого бюджету. Фінансові ресурси використовувались раціонально, з метою отримання максимального економічного ефекту та вирішення найбільш нагальних та важливих завдань.

Загальний обсяг видаткової  частини  бюджету громади за 2023 рік заплановано в сумі  75351,8 тис. грн. в тому числі загальний фонд 60603,0 тис. грн. та спеціальний фонд - 14748,8 тис. грн. Фактичне виконання становить  73159,5 тис.грн., в т.ч. профінансовано видатки по загальному фонду в сумі 58656,8 тис.грн. та спеціальному фонду-14502,7 тис.грн.

На фінансування соціально-культурної сфери та економічної діяльності   територіальної громади із загального та спеціального фондів направлено 73159,5 тис.грн., в тому числі на: освіту – 36724,0 тис. грн.; культурну сферу – 2647,3 тис. грн.; соціальний захист 3586,8 тис. грн.; благоустрій населених пунктів – 2136,1 тис. грн., не економічну діяльність 16715,0 тис.грн., утримання органу управління- 10111,4 тис.грн., на іншу економічну діяльність 655,9 тис.грн. Направлено міжбюджетних трансфертів – 583,0 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у видатках Загального фонду сільського бюджету займають видатки по галузі «Освіта». При затверджених річних бюджетних призначеннях в сумі 36041,3 тис.грн., фактично профінансовано видатків по даній галузі 35412,2 тис.грн., що становить 98,3%.

В звітному періоді органом місцевого самоврядування приділялась значна увага покращенню соціального забезпечення та соціальному захисту громадян, які проживають на території громади. Фактично профінансовано видатків в сумі 3409,9 тис.грн., в т.ч. за рахунок загального фонду-1934,1 тис.грн. та спеціального фонду- 1475,8 тис.грн.

Видатки бюджету на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю за 2023 рік  склали 1432,2 тис.грн. при затверджених бюджетних призначеннях в сумі 1551,8 тис.грн., виконання становить на 92,2%.

Видатки на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в звітному періоді склали 67,3 тис.грн.

На надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг використано 10,6 тис.грн.

На фінансування заходів відповідно програми «Турбота» використано бюджетних коштів в сумі 147,5 тис.грн. Кошти витрачені на матеріальну допомогу особам, які потребували високовартісного лікування та потрапили в скрутне  матеріальне становище.

Значна увага в звітному періоді приділялась благоустрою населених пунктів , а саме проводились відповідні заходи щодо забезпечення утримання в належному санітарному стані території населених пунктів громади, благоустрою кладовищ, прибирання та вивезення сміття з населених пунктів громади. На дані цілі в звітному періоді передбачено  бюджетні  призначення в сумі 2424,9 тис.грн., фактично профінансовано видатків  на суму 2064,4 тис.грн.

В значному розмірі використані фінансові ресурси на проведення поточного і капітального ремонту вулиць та доріг населених пунктів громади. Проведено капітальний ремонт вулиць: Шкільна с.Кілки, Середня с.Волосівка, Заводська с.Галіївка, Семенюка с.Бейзимівка, Конституції с.Троща, Привокзальна с.Вільшанка, Юрія Биця с.Карпівці, Небесної Сотні с.Вільшанка, ім.Семенюка с.Бейзимівка на фінансування використано бюджетних коштів в сумі 11139,6 тис.грн.

На утримання вулиць та доріг комунальної власності, зокрема на проведення поточного ремонту дорожнього покриття доріг в звітному періоді використано 5578,4 тис.грн.

В звітному періоді з бюджету громади передано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 593,3 тис.грн., в т.ч. державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 208,6 тис.грн. ( для НПГУ у Житомирській області- 120,2 тис.грн., ДСНС у житомирській області- 65,0 тис.грн. та Чуднівської ДПІ ГУ ДПС у Житомирсьуій області- 23,3 тис.грн.), бюджету Чуднівської міської територіальної громади в сумі 152,5 тис.грн., обласному бюджету Житомирської обласної ради в сумі 32,3 тис.грн. та бюджету Житомирської міської територіальної громади в сумі 200,0 тис.грн.

 

Начальник фінансового відділу                         Світлана ЛІПКУС


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь